Historiek

Hier vindt u een chronologisch overzicht van de Belgische en Europese wetgeving en van alle belangrijke documenten en gebeurtenissen in verband met het gebruik van veiligheidsnaalden en naaldencontainers.

2021

Sharp injuries and Covid, 2020-2021, research by Ipsos Mori

Download

2020

21/12/2020
Persbericht: The knock-on effect of sharps injuries – Hospital Times

Read more

2018

15/10/2018
Persbericht: Prikongevallenpreventie in Europa: een steekproef, IDEWE

Read more

2016

05/01/2016
K.B. 2015/12/26 tot vaststelling tegemoetkoming accidentele professionele blootstelling HIV.

Download

2015

01/08/2015
Conversiegraad conventionele naar veilgheidsnaalden

Download

01/05/2015
WHO guideline on the use of safety-engineered syringes for intramuscular, intradermal and subcutaneous injections in health-care settings

Download

2013

03/05/2013
Koninklijk besluit van 17 april 2013 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk met het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidssector.
Belgisch Staatsblad

Download

2011

01/05/2011
Advies Hoge Gezondheidsraad
"Aanbevelingen betreffende de preventie van accidentele contacten met bloed en andere lichaamsvochten in de verzorgingsinstellingen" (Nr. 8429)

Download

2010

03/12/2010
Ontmoeting tussen Open VLD volksvertegenwoordiger Dr. Maggie De Block en Liberal Democrats Europarlementslid Mevr. Liz Lynne met betrekking tot de omzetting van de Europese richtlijn m.b.t. de preventie van prikongevallen
Europees Parlement

Download

01/06/2010
Richtlijn 2010/32/EU van de Raad tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranch

Download

2007

29/03/2007
Symposium georganiseerd door Volksvertegenwoordiger Maggie De Block in samenwerking met UNAMEC.

Download

01/03/2007
Safety producten in België. Een macro-economische gezondheidsstudie
(Larmuseau D, Tan S.S. Erasmus Universiteit Rotterdam iMT) - artikel MD NEWS

Download

01/03/2007
Safety producten in België. Een macro-economische gezondheidsstudie
(Larmuseau D, Tan S.S. Erasmus Universiteit Rotterdam iMTA) - studie

Download

2005

26/04/2005
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van prikongevallen op het werk

Download