Contact: +32 2 257 05 90

Nieuws

Publikation Bundesgesetzblatt: Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung.

Wet gepubliceerd in het Bondswetblad van Duitsland op 10 mei 2019

In bijlage vindt u de TSVG-wet (Termin­service- und Ver­sorgungsgesetz) van 6 mei 2019, in Duitsland dat de toegang regelt tot veiligheidsmateriaal voor ambulante en lange termijn (chronische) zorg. Veiligheidsmateriaal dat gebruikt wordt door een derde partij (verpleegkundigen en mantelzorgers) bij het assisteren van patiënten tijdens een injectie of bloedafname en waar een mogelijk infectierisico wordt vermoed.

Tegen 31 januari 2020 zal de G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) een lijst van indicaties en praktijken bepalen welke een hoger infectierisico inhouden zoals het geval bij diabetespatiënten en dit volgens de TRBA 250.

FYI : TRBA 250 (Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe) zijn technische regels die in Duitsland van toepassing zijn, in dit geval preventie van prikongevallen(*).

TSVG wet van 6 mei 2019.

(*) BAUA Bundesanstalt für Arbeitzschutz und Arbeitsmedizin.