Contact: +32 2 257 05 90

Historiek

Hier vindt u een chronologisch overzicht van de Belgische en Europese wetgeving en van alle belangrijke documenten en evenementen mbt. het gebruik van veiligheidsnaalden en naaldcontainers.

2015
01/08/2015

Conversiegraad conventionele naar veilgheidsnaalden

(grafiek)

2015
01/05/2015

WHO guideline on the use of safety-engineered syringes for intramuscular, intradermal and subcutaneous injections in health-care settings

2013
03/05/2013

Koninklijk besluit van 17 april 2013 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk met het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidssector.

Belgisch Staatsblad

2011
01/05/2011

Advies Hoge Gezondheidsraad

"Aanbevelingen betreffende de preventie van accidentele contacten met bloed en andere lichaamsvochten in de verzorgingsinstellingen" (Nr. 8429)

2010
03/12/2010

Ontmoeting tussen Open VLD volksvertegenwoordiger Dr. Maggie De Block en Liberal Democrats Europarlementslid Mevr. Liz Lynne met betrekking tot de omzetting van de Europese richtlijn m.b.t. de preventie van prikongevallen

Europees Parlement

2010
01/06/2010

Richtlijn 2010/32/EU van de Raad tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche

2007
29/03/2007

Symposium georganiseerd door Volksvertegenwoordiger Maggie De Block in samenwerking met UNAMEC.

2007
01/03/2007

Safety producten in België. Een macro-economische gezondheidsstudie

(Larmuseau D, Tan S.S. Erasmus Universiteit Rotterdam iMT) - artikel MD NEWS

2007
01/03/2007

Safety producten in België. Een macro-economische gezondheidsstudie

(Larmuseau D, Tan S.S. Erasmus Universiteit Rotterdam iMTA) - studie

2005
26/04/2005

Voorstel van resolutie betreffende de preventie van prikongevallen op het werk